K3迪士尼畢業慶典
2019-05-02

        期:201952(星期四)         

活動地點:香港迪士尼樂園

        象:應屆高班畢業生及家長參與

集合地點:港鐵迪士尼站出口 (家長需攜同畢業生自行前往及離開)

集合時間:上午8:45 (定,請留意稍後備忘)

離開時間:下午5:00

活動內容:畢業師生與米奇拍團體照、可自由跟隨老師所安排的團體活動,包括:

                  (巴斯光年星際歷險、小小世界、旋轉木馬、小飛象旋轉世界、小熊維尼歷險之旅、午膳、花車巡遊 )

<返回